rekreacja

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że w bliskim  sąsiedztwie jezior utrzymuje się przyjemny mikroklimat sprzyjający wypoczynkowi. Znaczenie
jezior i zalewu jest często nie doceniane  a polega na wzbogacaniu powietrza w parę wodną, na wytrącaniu z niego pyłowych zanieczyszczeń,
regulowaniu wahań temperatur.

Tereny przyległe do zbiorników wodnych są najbardziej  cenionymi miejscami wypoczynku. Znaczenie estetyczne  zalewu i jezior polega na tym,
że stwarzają one nastrój spokoju  i ładu, a przez odbicie w wodzie elementów otoczenia zwiększa  się oddziaływanie estetyczne i dekoracyjne.
Mile witamy dzieci. Będą mogły bawić się i pływać w jeziorze . Do domu wrócą spokojniejsze i szczęśliwe.


Strona 1 z 1

2004_06_18_1

2004_06_18_2

2004_06_18_3

2004_06_18_4

2005_0624_5

2005_0624_6

2005_0624_7

2005_0624_8

2005_0624_9

2005_0717_10

2005_0717_11

2005_1016_12

2006_0617_13

Powrót na stronę główną