Położenie w/g GPS:
      52 st. 3' 15'' N 
     20 st. 39'44'' E

Kompleks rekreacyjny.

Łowisko w Musułach.

Rekordowy połów 17,5 kg